Rekrutacja 2023

Rekrutacja 2023

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem pierwszego etapu naboru do szkół ponadpodstawowych (od 15 maja 2023 roku do 19 czerwca 2023 roku) przypominamy o dokonaniu rejestracji do systemu rekrutacji elektronicznej dostępnego pod adresem: malopolska.edu.com.pl

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w macierzystej szkole podstawowej jeżeli jest ona objęta tym systemem lub indywidualnie. Kandydaturę można zgłosić do maksymalnie trzech szkół, w obrębie danej szkoły kandydaci mogą wybrać dowolną ilość oddziałów.

Etap ten obejmuje również złożenie wniosku wygenerowanego przy rekrutacji elektronicznej podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek może zostać złożony przez system rekrutacyjny poprzez podpis elektroniczny lub osobiście w szkole pierwszego wyboru.

Jeśli kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej lub jest wychowywany przez jednego rodzica poniżej znajdują się wzory oświadczeń:
rodzina wielodzietna
samotne wychowywanie

malopolska.edu.com.pl

Filmy instruktażowe oraz broszura dla kandydatów przygotowane przez system rekrutacji Vulcan:

  1. VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie: https://youtu.be/-II5pc62VRc
  2. VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową: https://youtu.be/5fIdNHacoPU
  3. Dodatkowo w Menu [Pliki do pobrania] zamieszczona została broszura zawierająca najistotniejsze informacje związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, dotyczące poszczególnych województw.

Related Topics

Accessibility Toolbar