Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2022/2023

NrZajęcia szkolne, przerwy świąteczne, ferie, egzamin maturalnyTerminUwagi
1Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych:   
– Rozpoczęcie roku szkolnego
 –  Zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych
–  Zakończenie roku szkolnego
01.09.2022r.-23.06.2023r.
01.09.2022r. (czwartek)
28.04.2023r. (piątek)
23.06.2023r. (piątek)
2Przerwy w nauce:
– zimowa przerwa świąteczna
– ferie zimowe
– wiosenna przerwa świąteczna
– ferie letnie

23.12.2022r.- 31.12.2022r.
30.01 – 12.02.2023r.
06.04 – 11.04.2023r.
24.06 – 31.08.2023r.
3Podział roku szkolnego na półrocza:
– I półrocze
– II półrocze

01.09.2022r.-29.01.2023r.
30.01.2023r.-23.06.2023r.
4Egzaminy maturalne
– część ustna
– część pisemna

10- 23.05.2023r.
04-23.05.2023r.
według harmonogramu ustalonego:
– w szkole
– przez dyrektora CKE
5Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   31.10.2022r.(pn)
02.11.2022r. (śr)
02.05.2023r. (wt)
04.05.2023r. ( czw)
05.05.2023r. ( pt )
08.05.2023r. ( pn )
09.05.2023r. ( wt )
09.06.2023r. ( pt )
– Przed dniem Wszystkich Świętych
– Dzień  Zaduszny
– Przed rocznicą Konstytucji 3 Maja
Egzamin maturalny (część pisemna):
– j. polski pp
– j.angielski- pp
– matematyka- pp
– j. angielski -pr
– po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami

Trwają prace nad uzupełnieniem treści

Lp.Rodzaj spotkania – tematDataObecnośćKlasy
1Zebrania organizacyjno-informacyjne.
Wybory Rad Rodziców.

Zebranie delegatów wszystkich oddziałów.
Wybór Rady Rodziców
08.09.2022r.(czw)
12.09.2022r.(pn)

 do uzgodnienia
Wychowawcy,
wszyscy nauczyciele,
Dyrekcja szkoły
klasy I
klasy II,III,IV
2Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu.       14.11.2022r. (pn)wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
klasy I, II, III, IV
3Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu13.02.2023r. (pn)wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
klasy I, II, III, IV
4Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania
 
Informacje  o bieżących postępach  w nauce i o zachowaniu
17.04.2023r. (pn)wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
 klasy IV
 klasy I, II, III
5Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania12.06.2023r. (pn)wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
klasy I, II, III

Accessibility Toolbar