Współpraca z uczelniami

Trwają prace nad uzupełnieniem treści

Trwają prace nad uzupełnieniem treści

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu od 2015 roku realizuje współpracę opartą o ideę patronatu  z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Celem patronatu jest:
– Popularyzacja nauk o Ziemi wśród młodzieży i środowisk lokalnych.
– Promowanie świadomości i wrażliwości dotyczącej otaczającego świata wśród młodego pokolenia.
– Przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w szczególności na Wydziale Nauk o Ziemi.
– Budowa związków między edukacją na poziomie szkolnym oraz akademickim.
W ramach współpracy uczniowie klas realizujący rozszerzoną geografię, uczestniczą w ważnych wydarzeniach odbywających się na Wydziale Nauk Przyrodniczych, takich jak: wykłady, debaty, wystawy, konkursy.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Miło Nam poinformować, iż I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu od roku szkolnego 2022/2023 nawiązało współpracę opartą o ideę patronatu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Celem patronatu jest:
– Upowszechnianie wiedzy prawniczej wśród zainteresowanych naszych uczniów oraz budowanie związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim.
– Przybliżenie specyfiki pracy w zawodach prawniczych.
– Przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów poprzez prezentację dydaktycznej oferty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jego zaplecza naukowego.

Pomiędzy Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i naszym Liceum doszło do zawarcia porozumienia o współpracy naukowo – dydaktycznej, która przewiduje w roku szkolnym 2022/2023 jedenaście wyjazdów na zajęcia laboratoryjne w wymiarze od 3 do 5 godzin zegarowych każde, zajęcia teoretyczne online przed każdymi takimi zajęciami oraz szkolenie online z zakresu BHP.

Trwają prace nad uzupełnieniem treści

Accessibility Toolbar